Micro Bag

CHF486 CHF810

Tod's New Joy Sacca Crossbody Mini

CHF1,040

Tod's D-Styling Mini Modèle

CHF1,500

Tod's D-Styling Mini Modèle

CHF2,230

Tod's Double T Sac à Dos Mini

CHF864 CHF1,440

Sac porté croisé en Cuir Velours

CHF1,040

Tod's Hobo Micro

CHF1,000

Sac Porté Croisé en Cuir Lisse et Velours

CHF702 CHF1,170

Micro Bag

CHF486 CHF810

Micro Bag

CHF486 CHF810

Tod's D-Styling Mini Modèle

CHF1,620

Sac à Bandoulière en Cuir

CHF864 CHF1,440